Шахи - філософія життя.     
Василь Іванчук   

ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ


ДОДАТКИ
Є. АЛГЕБРАЇЧНІ НОТАЦІЇ

ФІДЕ визнає для своїх турнірів і матчів одну нотацію - алгебраїчну і рекомендує використання її також для шахової літератури та періодики. Бланки записи, в яких замість алгебраїчної застосована інша нотація, можуть не використовуватися як підтверджуючі документи у випадках, коли зазвичай використовуються бланки гравців. Якщо арбітр бачить , що гравець використовує іншу нотацію замість алгебраїчної, він повинен попередити його про цю вимогу.

Опис алгебраїчної нотації.

Е1. У цій системі "фігура" має на увазі будь-яку фігуру окрім пішака

Е2. Кожна фігура позначається першою великою буквою її назви.

Приклад: Кр = король, Ф = ферзь, Т = тура, С = слон, К = кінь.

Е3. Для позначення фігури кожен гравець може використовувати першу літеру назви, прийняту в його країні.

Приклади: F - для слона відповідає французькому, L - голландському та німецької мов. У друкованих публікаціях рекомендується використовувати зображення фігур

Е4. Пішаки не вказуються їх першою літерою, але розпізнаються у зв`язку з відсутністю такої літери.

Приклади: e5, d4, a5.

Е5. Вісім вертикалей (зліва направо для білих і справа наліво для чорних) позначаються маленькими літерами a, b, c, d, e, f, g, h відповідно.

Е6. Вісім горизонталей (знизу вгору для білих і зверху вниз - для чорних) нумеруються 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 відповідно. Отже, у початковій позиції білі фігури й пішаки встановлюються на першій і другій горизонталях, чорні фігури й пішаки - на восьмій і сьомій горизонталях.

Е7. Застосовуючи попередні правила, кожен із шістдесяти чотирьох квадратів позначається комбінацією букви і цифри.

Е8. Кожен хід фігури визначається : a) першою літерою назви фігури, про яку йде мова і b) полем, на яке фігура пішла. Дефіс між a) і b) не ставиться.

Наприклад: Be5, Nf3, Rd1.

У разі пішаків позначаються тільки поля, на які вони пішли.

Наприклад: e5, d4, a5.

Е9. Коли фігура здійснює взяття, знак х ставиться між:
першою літерою назви фігури і полем, на яке вона ходить.

Між (а) і (b) дефіс не ставиться.

Приклади: Схе5, Кхf3, Тхd1.

Коли взяття здійснює пішак, то вказується не тільки поле, на яке вона стає, але і вертикаль, яку вона залишає. Позначається також узяття - знаком х.

Приклади: dxe5, gxf3, axb5.

У разі взяття "на проході" вказується вертикаль, яку залишає пішак, що здійснює взяття, і поле, на яке він стає, а в кінці скорочено додається Є.Р.

Наприклад: exd6 ep

Е10. Якщо дві однойменні фігури можуть піти на одне й теж поле, то хід фігур вказується наступним чином:

(1) Якщо обидві фігури знаходяться на одній і тій же горизонталі,

(A) позначається перша буква назви фігури,

(B) назву вертикалі, яку покидають і

(C) поле, на яке стає фігура.

(2) Якщо обидві фігури знаходяться на одній і тій же вертикалі,

(A) позначається перша буква назви фігури,

(B) номер горизонталі, яку покидають і

(C) поле, на яке стає фігура.

(3) Якщо фігури знаходяться на різних вертикалях і горизонталях, спосіб (1) кращий.

У разі взяття між (b) і (с) ставиться знак - х

Приклади:

(1) Два коні на полях g1 і e1, і один з них ходить на поле f3:

позначається Kgf3 або Kef3 в кожному конкретному випадку.

(2) Два коні на полях g5 і g1, і один з них ходить на поле f3:

тут позначається K5f3 або K1f3 в кожному конкретному випадку.

(3) Два коні на полях h2 та d4, і один з них ходить на поле f3:

вони позначаються Khf3 або Kdf3 в кожному конкретному випадку.

Якщо на полі f3 відбувається взяття, попередні приклади змінюються вставкою знаку х:

(1) Kgxf3 або Kdxf3,

(2) K5xf3 або K1xf3,

(3) Khxf3 або Kdxf3.

Е11.Якщо два пішаки можуть взяти одну і ту ж фігуру або пішака партнера, то пішак, який ходить, позначається:

(А) літерою вертикалі, яку він залишає,

(B) знаком х,

(С) полем, на яке він стає.

Приклад: Якщо це білі пішаки на полях с4 і e4, а чорний пішак або фігура на полі d5, нотація така - cxd5 або exd5 в кожному відповідному випадку.

Е12. У разі перетворення пішака позначається фактичний хід пішака і вказується буква нової фігури.

Приклади: d8Ф, f8K, b1C, g1Т.

Е13. Пропозиція нічиєї повинна бути зазначено як =.

Прийняті скорочення:

0-0 рокіровка з турою h1 або h8 (Рокіровка на королівському фланзі),

0-0-0 рокіровка з турою а1 або А8 (Рокіровка на ферзевому фланзі),

х - взяття,

+ - iах,

+ + aбо # - мат,

Є.Р. - Взяття "на проході".

Приклад партії:

1. 1. e4 e5 2. Кf3 Кf6 3. d4 exd4 4. e5 Кe4 5. Фxd4 d5 6. exd6 e.p. Кxd6 7. Сg5 Кc6 8. Фe3 + Сe7 9. Кbd2 0-0 10. 0-0-0 Тe8 11. Крb1 (=)

 

Новини зі світу шахів

Шахові головоломки
Цікавинки